Huishoudelijk reglement

Het reglement

1. Elke bezoeker van het domein wordt geacht dit reglement te

kennen en te aanvaarden. Het reglement wordt kenbaar gemaakt

aan de inkom, in de kleedcabines, op de ligweide en aan de

cafetaria.


2. Iedereen die zich in de winterperiode op het domein begeeft,

moet in het bezit zijn van een lidkaart van de vereniging

“Winterzwemmers van Vosselare Put” vooraleer het domein te

betreden en erkent hiermee dit reglement.

-> Hiermee bekomt men het recht op:

* toegang tot het domein

* het gebruik van een kleedcabine

* het plaatsen van een wagen op de publieke parking

* toegang tot het zwemwater binnen de afgebakende zwem- en

duikzone, bij openstelling van de uitbating als zwemgelegenheid.

Deze zone wordt afgebakend door paaltjes.

* Deze openstelling wordt kenbaar gemaakt door de groene vlag.

Indien de rode vlag uithangt, is het verboden te zwemmen.


Wie zich niet kan houden aan dit reglement, na erop gewezen te zijn door een beheerder of een aangestelde verantwoordelijke, is verplicht het domein te verlaten.


3. De openingstijden van de zwemgelegenheid in de winterperiode

zijn:

* Vanaf september tot en met mei op zondag van 10:00u tot

11:00u.

De toegang tot het zwemwater is slechts toegelaten indien dit

door de organisatie vrijgegeven wordt.

Dit wordt kenbaar gemaakt door het hijsen van een groene vlag

aan de mast bij het zwemwater.

Enkel de redder aangesteld als opzichter, is gemachtigd de vlag te

bedienen. (zie ook artikel 10)


4. De toegang tot de zwemgelegenheid en tot het domein wordt

ontzegd aan dronken personen.


5. Personen onderhevig aan of verdacht van besmettelijke ziekten,

of met niet geheelde ernstige verwondingen, of met een

onzindelijk voorkomen, worden niet tot het zwemwater

toegelaten.


6. Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder

het stortbad.


7. Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten in het water

of op de ligweide.


8. Kinderen van minder dan 10 jaar staan steeds onder toezicht van

een volwassene, die zich verantwoordelijk stelt.


9. Het gebruik van de kleedcabines en indien nodig van de toiletten is

verplicht. De bezoekers worden geacht zich fatsoenlijk te kleden

en te gedragen.


10. Zwemmen en duiken is slechts toegestaan in de daartoe

afgebakende zones. Elke zwemmer zal zich vergewissen van

de kleur van de vlag .

Een groene vlag betekent dat men in het water mag gaan.

De toegang tot het zwemwater is verboden bij een rode vlag.


11. De kwaliteit van het zwemwater wordt regelmatig gecontroleerd

door bemonstering en analyse. De meetresultaten van de meest

recente analyse worden kenbaar gemaakt op een voor de

bezoekers goed zichtbare plaats.


12. Op de ligweide wordt men geacht:


* geen lawaaihinder te veroorzaken met open luidsprekers (radio,

cd-speler of andere zijn niet toegelaten).


* geen glazen mee te brengen en kopjes of flessen spontaan terug

te brengen naar de cafetaria.


* geen afval achter te laten maar naar de beschikbare

vuilnisbakken te brengen.


13. Het verkeersreglement is van toepassing op het domein.

De fietsen worden met orde geplaatst in de daartoe voorziene

fietsrekken. De auto’s worden op de voorziene parkeerplaatsen

geparkeerd, zonder de doorgang voor andere weggebruikers te

hinderen.


14.De bezoekers aanvaarden dat de “Winterzwemmers Van Vosselare

Put” of de door hen aangestelde opzichters niet kunnen

verantwoordelijk gesteld worden voor:

* ongevallen die kunnen gebeuren bij het zwemmen, duiken, spelen

of aanwezig zijn op het domein.


* schade aangebracht aan op het domein aanwezige voertuigen of

goederen.


* diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.Het bestuur.